Chính sách giao hàng - nhận hàng

 Phương thức giao nhận:

+ Địa điểm giao hàng theo yêu cầu của Quý khách.

            + Phạm vi trong thành phố HCM: miễn phí phí giao hàng.

            + Phạm vi ngoài 100km: Quý khách chịu phí giao hàng.

+ Thời gian giao hàng: thỏa thuận kể từ ngày chuyển khoản cọc đợt 1 hoặc thỏa thuận gữa hai bên.

+ Trách nhiệm của các bên khi giao, nhận hàng: Kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi giao, nhận; đảm bảo hàng hóa đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách và  ký xác nhận đầy đủ trên chứng từ giao, nhận hàng. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng chất lượng thì lập biên bản tại chỗ và yêu cầu Bên B xác nhận.